www.pernio.fi / Perniön kotiseutuyhdistys ry

Omat sivumme valmistuvat alkuvuodesta 2014.
Toistaiseksi yhdistyksemme kotiseututyöstä löytyy tietoa Perniönseudun Lehden sivuilla.
Yhteistyökumppaniemme sivuja: