PERNIÖKULTTUURI-SÄÄTIÖ

Uuden Salon muodostaminen synnytti tarpeen huolehtia Perniön paikalliskulttuurin jatkuvuudesta.
Kymmenen yksityishenkilöä ja Perniön Kotiseutuyhdistys ry perustivat syksyllä 2008 tätä varten Perniökulttuuri-säätiön.

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää perniöläisyyttä, sen kulttuuria sekä tietoa sen historiallisista juurista. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan säilyttämällä ja asettamalla julkisesti näytteille perniöläisvaikutteista taidetta, järjestämällä muita kulttuuritapahtumia sekä tukemalla paikallista kulttuuriperinnettä ja sen tekijöitä. Säätiö voi myöntää apurahoja sekä tukea tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Perniokulttuuri-säätion säännöt, PDF