TAIDENÄYTTELYT: 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Näyttely 26.7. - 13.8 .2011 , Perniön Maa- ja Kotitalousnaisten Lainamakasiini

PERNIÖLÄISIÄ MUOTOKUVISSA II
Sota ajan kokeneet rakensivat sodan jälkeen maan jälleen. Tälle sukupolvelle oli tyypillistä vaikeiden aikojen karaisema rohkeus ja suorasukaisuus. Tartuttiin heti työhön ja asioista puhuttiin niiden oikeilla nimillä, toimittiin jalat maassa sekä reippaasti. Samalla poliittiset, vaaleissa ratkaistavat asiat, olivat vahvasti pinnalla. Oltiin avoimen poliittisia.

Myös Perniössä sodan kokenut sukupolvi oli vuosikymmenten ajan vastuussa kunnan ja alueen talouden kehittämisestä. Monet heistä on ikuistettu ansioistaan muotokuvaan.

Näyttely on jatkoa edellisenä vuonna olleeseen muotokuvanäyttelyyn. Ajallisesti näyttelyiden kohteiden elämäntyöt limittäytyvät. Mukana on jokunen ennen sotaa vaikuttanut ja sotasukupolvea nuorempi.

Esillä olevat muotokuvat on saatu lahjoituksina Perniön kunnalta, Perniön seurakunnalta, Perniön Osuuspankilta, Someron Säästöpankilta ja yksityishenkilöiltä. Kokoelman on vakuuttanut Lähivakuutus Etelä.

Muotokuvien esittämien elämäntyö on kerrottu heistä kuolemansa jälkeen julkaistuin muistokirjoituksin. Ne kuvastavat hyvin kirjoittamisajankohtiensa tapaa kertoa edesmenneestä ja hänen elämänsä aikaisesta Perniöstä. Negrologit ovat osa paikallishistoriaa.

2011 Näyttelyn muotokuvat
Henkilö Taiteilija
Axel Enberg Carl Danielsson
Torsten Forssel Viljo Hurme
Niilo Haavisto Viljo Hurme
Jaakko Jaakkola Kati Mikola
Tuomo Laurila Viljo Hurme
Jukka Leikkonen Viljo Hurme
Juhani Mussaari Aulis Uotila
Hyrkkö Pohjanoksa Alpo Kuosa
Esko Routasalo Hannu Nikander
Reino Rytilä Kati Mikola
Kaarlo Saariluoma Aulis Uotila
Antti Suomela Viljo Hurme
Reino A. Virtanen Viljo Hurme